ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പുതിയ IGGIS കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു

ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പുതിയ IGGIS കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്  ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു

ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പുതിയ IGGIS കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു

ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പുതിയ IGGIS കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ചെയർമാൻ കെ എം പരീത് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.സ്ഥാപക ചെയർമാൻ, ഹാജി. കെ.എം. പരീതിനൊപ്പം ഡോ. സിയാദ് (സിഇഒ), ശ്രീ കെ.പി. ഷിബു (ഡയറക്ടർ), എന്നിവരും മഹത്തായ വേളയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്ന  ഒരു വലിയ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി 2001 ൽ  സ്ഥാപിതമായ ഒരു പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ്. പ്രഗത്ഭരായ അക്കാദമിഷ്യൻമാർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, വ്യവസായികൾ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ട്രസ്റ്റ്, സാർവത്രിക മൂല്യങ്ങളോടെ, സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാനും രാജ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിവുള്ള ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ തലമുറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും  ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഒരു ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ  സംഭാവന ആരംഭിച്ച ട്രസ്റ്റ് , കാലക്രമേണ, ഡെന്റൽ കോളേജ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, പാരാമെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഫാർമസി കോളേജ്, പോളിടെക്നിക്സ് തുടങ്ങി നിരവധി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കോഴ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി കോഴ്‌സുകൾ ഗ്രൂപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.എല്ലാവിധ  ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളാൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ്,  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വിപുലവും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ കഴിവുകൾ ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സഹായ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നു.

Comments

Leave a Comment