ഡാർക്ക് എഡിഷൻ മോഡലുകളുമായി ടാറ്റ മോട്ടോർസ്

ഡാർക്ക് എഡിഷൻ മോഡലുകളുമായി ടാറ്റ മോട്ടോർസ്

ഡാർക്ക് എഡിഷൻ മോഡലുകളുമായി ടാറ്റ മോട്ടോർസ്

ആൾട്രോസ്, നെക്സൺ, നെക്സൺ ഇ വി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ടാറ്റ അതിന്റെ ഡാർക്ക് പതിപ്പ് ശ്രേണി വിപുലീകരിച്ചു. കുറച്ച് സൗന്ദര്യവർദ്ധക മാറ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹാരിയറിന്റെ ഡാർക്ക് പതിപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ വേരിയന്റുകൾക്കായുള്ള ബുക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ഡീലർഷിപ്പുകളിലുടനീളം തുറന്നിരിക്കുന്നു.2019 ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഹാരിയറിന്റെ ഡാർക്ക് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ശേഷമാണ്  കമ്പനി ഈ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്.

അൽട്രോസ് ഡാർക്ക് പതിപ്പ് 8.71 ലക്ഷം രൂപയും  നെക്‌സൺ ഡാർക്ക് 10.40 ലക്ഷം രൂപയും നെക്സൺ ഇവി ഡാർക്കിന്റെ വില 99 15.99 ലക്ഷം രൂപയും ആയിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇരുണ്ട അലോയ്കളും കാറിന്റെ ഇന്റീരിയറുകൾ പുറംഭാഗങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും കറുത്തതുമായിരിക്കും.

18.04 ലക്ഷം രൂപയിൽ  (എല്ലാ വിലകളും എക്‌സ്‌ഷോറൂം ദില്ലി) ആരംഭിക്കുന്ന  ഹാരിയറിന്റെ പുതുക്കിയ ഡാർക്ക് പതിപ്പും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു.

Comments

Leave a Comment