യുജിസി നെറ്റ് 2021 ഒക്ടോബർ 6 മുതൽ ; അപേക്ഷകൾ ugcnet.nta.nic.in ൽ

UGC NET 2021 to be Held from October 6, Applications at ugcnet.nta.nic.in യുജിസി നെറ്റ് 2021 ഒക്ടോബർ 6 ന് ഓൺലൈൻ മോഡിൽ നടത്തും. എൻ‌ടി‌എ 2020 ഡിസംബറിലെയും 2021 ജൂണിലേയും യു‌ജി‌

യുജിസി നെറ്റ് 2021 ഒക്ടോബർ 6 മുതൽ ; അപേക്ഷകൾ ugcnet.nta.nic.in ൽ

നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) UGC NET 2021 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ugcnet.nta.nic.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ തുറന്നിരിക്കും, പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 6 ന് ഓൺലൈൻ മോഡിൽ ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി നടക്കും - ആദ്യത്തേത് രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയും രണ്ടാമത്തേത് വൈകുന്നേരം 3 മുതൽ 6 വരെയും ആയിരിക്കും.

2020 ഡിസംബർ സൈക്കിളിന്റെ UGC-NET ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കാനും കഴിയും. പരീക്ഷാഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 6. കൂടാതെ, തിരുത്തൽ വിൻഡോ സെപ്റ്റംബർ 7 മുതൽ 12 വരെയായിരിക്കും.

COVID-19 കണക്കിലെടുത്ത് 2020 ഡിസംബർ UGC-NET മാറ്റിവച്ചതിനാൽ, 2021 ജൂൺ യുജിസി NET ഷെഡ്യൂൾ വൈകി. യു‌ജി‌സി-നെറ്റ് പരീക്ഷകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന്, നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻ‌ടി‌എ), യു‌ജി‌സിയുടെ അനുമതിയോടെ, 2020 ഡിസംബർ, 2021 ജൂൺ പരീക്ഷകൾ  സംയോജിപ്പിച്ച് സിബിടി മോഡലിൽ ഒരുമിച്ച് നടതുന്നതാണ് എന്ന് NTA പറഞ്ഞു.

നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (നെറ്റ്) വിജയിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരുടെ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. 2018 -ൽ യുജിസി തസ്തികയിൽ പിഎച്ച്ഡി ബിരുദം നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. ഈ നിയമം ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, നയം എപ്പോൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് യുജിസി ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നു. കോവിഡ് -19 കാരണം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടിരുന്നു.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി :-

 1. NTA ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക (ugcnet.nta.nic.in )

 2. UGC NET 2021 ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് പ്രയോഗിക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 3. ആവശ്യമായ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട്  സമർപ്പിക്കുക

 4. ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

 5. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും പാസ്‌വേഡും സൂക്ഷിച്ചു വക്കുക . കൂടുതൽ റഫറൻസിനായി ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക

Comments

Leave a Comment

lionel-messi-signs-two-year-contract-with-psg.php