ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് പാർട്ട് ടൈം ചെയർമാൻ രാജിവച്ചു

Dhanlaxmi Bank Part-Time Chairman resigns

കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ പാർട്ട് ടൈം ചെയർമാൻ ജി സുബ്രമണ്യ അയ്യർ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ രാജിവച്ചതായി വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി 2021 ഡിസംബർ 31 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ബാങ്കിന്റെ പാർട്ട് ടൈം ചെയർമാനും സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറുമായ ജി സുബ്രമോണിയ അയ്യർ 2021 ഡിസംബർ 2 ന് കത്ത് മുഖേന ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നിന്ന് രാജി സമർപ്പിച്ചതായി ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ അറിയിച്ചു.

ചില അടിയന്തിരവും ആഭ്യന്തരവും വ്യക്തിപരവുമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജി സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തന്റെ രാജിക്ക് മറ്റ് ഭൗതിക കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി 2021 ഡിസംബർ 31 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും പറയുന്നു.

2021 സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിച്ച ത്രൈമാസ പാദത്തിൽ അറ്റാദായം,  കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 14.01 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന്  74 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 3.66 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. 2021-22 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ ബാങ്കിന്റെ മൊത്ത വരുമാനം, 2020-21 ലെ അതേ കാലയളവിലെ 249.66 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 266.59 കോടി രൂപയായി വളർന്നതായി ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു.

മറ്റ് വരുമാനം 5.69 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 37.58 കോടി രൂപയിൽ ഉയർന്നപ്പോഴും പലിശ വരുമാനം 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 243.97 കോടിയിൽ നിന്ന് 2022 സാമ്പത്തിക വർഷം 229 കോടിയായി കുറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പാദത്തിലെ കിട്ടാക്കടങ്ങൾക്കും 
ആകസ്മികതകൾക്കുമുള്ള പ്രൊവിഷനുകൾ 2020 സെപ്റ്റംബറിലെ 4.29 കോടിയിൽ നിന്ന് 22.40 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ ഓഹരികൾ  ഈ തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ബിഎസ്ഇയിൽ ചെറിയ ഇടിവ് ( 0.42 ശതമാനം) കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച 1.൪൯ ഉയർന്ന് 14.35 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

Comments

    Leave a Comment