സസ്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ വൻ വർദ്ധന.

Huge increase in vegetable oil imports.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡിസംബറിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സസ്യ എണ്ണയിൽ 28 ശതമാനം വർദ്ധനവ്.

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തേക്കുള്ള സസ്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവ്. 

ഡിസംബറിൽ  സസ്യ എണ്ണകളുടെ ഇറക്കുമതി 28 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 15.66 ലക്ഷം ടണ്ണായി മാറി. ഒരു വർഷം മുമ്പ് സസ്യ എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി 12.26 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നുവെന്ന് സോൾവെന്റ് എക്‌സ്‌ട്രാക്‌ടേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതെ സമയം, ഭക്ഷ്യേതര എണ്ണകളുടെ ഇറക്കുമതി 9,832 ടണ്ണിൽ നിന്ന് 10,349 ടണ്ണായി ഉയർന്നു. 

ഭക്ഷ്യ എണ്ണ വിഭാഗത്തിൽ, ശുദ്ധീകരിച്ച (RBD) പാമോലിൻ ഇറക്കുമതി 2022 ഡിസംബറിൽ 24,000 ടണ്ണിൽ നിന്ന് 2,56,398 ടണ്ണായി ഉയർന്നു. ക്രൂഡ് പാമോയിൽ (CPO) ഇറക്കുമതി 5,28,143 ടണ്ണിൽ നിന്ന് 8,43,849 ടണ്ണായി ഉയർന്നു.

2022 നവംബർ-ഡിസംബർ കാലയളവിൽ, സസ്യ എണ്ണകളുടെ ഇറക്കുമതി 30 ശതമാനം വർധിച്ച് 31,11,669 ടണ്ണിലെത്തിയിരുന്നു. മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 24,00,433 ടണ്ണായിരുന്നു. ശുദ്ധീകരിച്ച പാമോലിൻ, സിപിഒ (ക്രൂഡ് പാം ഓയിൽ) എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതി 2022 നവംബർ-ഡിസംബർ കാലയളവിൽ കുത്തനെ വർദ്ധിച്ചു.

2022 നവംബർ-ഡിസംബർ കാലയളവിൽ 4,58,646 ടൺ ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണകൾ (അതിന്റെ എല്ലാ ആർബിഡി പാമോലിനും) ഇറക്കുമതി ചെയ്തതായി കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു, മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് 82,267 ടണ്ണായിരുന്നു. അതുപോലെ, 2021 നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലെ 22,73,419 ടണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ 26,25,894 ടൺ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതായി എസ്ഇഎ അറിയിച്ചു.

തൽഫലമായി, ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണകളുടെ വിഹിതം 3 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായി ഉയർന്നപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിഹിതം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 97 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 85 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

ഇൻഡോനേഷ്യയും മലേഷ്യയുമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആർബിഡി പാമോലിൻ, ക്രൂഡ് പാം ഓയിൽ എന്നിവയുടെ പ്രധാന വിതരണക്കാർ. അർജന്റീനയിൽ നിന്നും ബ്രസീലിൽ നിന്നുമാണ് രാജ്യം സോയാബീൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. 

Comments

    Leave a Comment