17 രൂപയിൽ നിന്ന് 350 രൂപ ; മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ : അറിയാമോ രാധേ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ചരിത്രം

Rs 17 to Rs 342 in three months : Story of Radhe Deveopers

മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഈ ഓഹരിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഇന്ന് 20 ലക്ഷം (1,904% ) രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായി മാറുമായിരുന്നു. ഈ മൈക്രോക്യാപ് ഷെയർ ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ 3,603 ശതമാനവും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 3,540 ശതമാനവും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സ്റ്റോക്കിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

 2021 ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് 17.07 രൂപയായിരുന്ന പെന്നി സ്റ്റോക്ക് ഇന്ന് ബിഎസ്ഇയിൽ 350.0 രൂപയായി ഉയർന്നു. മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് രാധേ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് സ്റ്റോക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് 20 ലക്ഷം  രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായി മാറുമായിരുന്നു. അതായത് രാധേ ഡെവലപ്പേഴ്‌സിന്റെ സ്റ്റോക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ 1,904% റിട്ടേൺ അതിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നൽകി.

ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലുള്ള ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പറാണ് രാധേ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് (RDIL). അഹമ്മദാബാദിലെ ലാഭകരമായ ഡെവലപ്പേഴ്‌സിൽ ഒരാളായ കമ്പനിറെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ, വാരാന്ത്യ വീടുകളും പ്ലോട്ട് ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

രൂപകല്പന, സുസ്ഥിരത, ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് പ്രമുഖ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് നിലവിൽ ഒരു ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി പ്രൈം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വികസനം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കൂടാതെ അഹമ്മദാബാദിലുടനീളം 3 പ്രോജക്ടുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ബിഎസ്ഇയിൽ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം 861.66 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. മൊത്തം 1.30 ലക്ഷം ഓഹരികൾ മാറി ബിഎസ്‌ഇയിൽ 4.44 കോടി രൂപ വിറ്റുവരവുണ്ടായി.സ്റ്റോക്കിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നതും കമ്പനി നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നത് കൗണ്ടറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട  പ്രധാന ഘടകം ആണ്. സെപ്തംബർ ഒന്നിന് മുമ്പുള്ള അവസാന അഞ്ച് പാദങ്ങളിലും സ്ഥാപനത്തിന് നഷ്ടം നേരിട്ടു.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി അതിന്റെ സമപ്രായക്കാരെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ഡിഎൽഎഫ് ഓഹരി 22 ശതമാനം ഉയർന്നപ്പോൾ, മറ്റൊരു എതിരാളിയായ മാക്രോടെക് ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ഓഹരി ഈ കാലയളവിൽ 54.67 ശതമാനം ഉയർന്നു. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ ഗോദ്‌റെജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഹരി 43.20 ശതമാനം ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞു.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ 1.41 കോടി ഓഹരികൾ 13,306 ഓഹരിയുടമകൾ സ്വന്തമാക്കി. 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ വ്യക്തിഗത ഓഹരി മൂലധനമുള്ള ചെറുകിട ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് കമ്പനിയിൽ 17.72% ഓഹരിയുണ്ട്. 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വ്യക്തിഗത മൂലധനമുള്ള 43 ഓഹരി ഉടമകൾ സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 84.43 ലക്ഷം ഓഹരികൾ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട്.2021 ജൂണിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ 43.05 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ പ്രൊമോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ ഓഹരി 43.63 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. സെപ്തംബർ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഞ്ച് പ്രൊമോട്ടർമാർ 1.09 കോടി ഓഹരികൾ കൈവശപ്പെടുത്തി. സെപ്തംബർ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പൊതു ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ 56.27% ഓഹരിയുണ്ട്.

Comments

    Leave a Comment