ഗോ ഫാഷൻ സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്യൂ പ്രൈസിന്റെ 90% പ്രീമിയത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു

Go Fashion stock makes debut lists at 90% premium to issue price

ഗോ ഫാഷന്റെ ഓഹരികൾ ബിഎസ്‌ഇയിൽ ഐപിഒ ഇഷ്യൂ വിലയായ 690 രൂപയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു ഷെയറിന് 1,316 രൂപയ്ക്ക് (90.72 ശതമാനം ഉയർന്ന്) അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. എൻഎസ്ഇയിൽ, ഐപിഒ വിലയേക്കാൾ 89.85% ഉയർന്ന് 1,310 രൂപയിൽ ഓഹരി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗിൽ (ഐ‌പി‌ഒ) ബമ്പർ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച (നവംബർ 25) യോഗ്യരായ വരിക്കാർക്ക് ഗോ ഫാഷൻ ഷെയറുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു

ഗോ  ഫാഷന്റെ ഓഹരികൾ ഇന്നത്തെ ഇഷ്യു വിലയുടെ 90% പ്രീമിയത്തിൽ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

സ്ത്രീകളുടെ  പ്രമുഖ അടിവസ്ത്ര (ബോട്ടം വെയർ) ബ്രാൻഡായ ഗോ കളേഴ്‌സിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ (ബിഎസ്ഇ) ഐപിഒ ഇഷ്യൂ വിലയായ 690 രൂപയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു ഷെയറിന് 1,316 രൂപയ്ക്ക് (90.72 ശതമാനം ഉയർന്ന്) അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം 6,748 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കമ്പനിയുടെ മൊത്തം 3.67 ലക്ഷം ഓഹരികൾ ബിഎസ്ഇയിൽ 47.30 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവായി മാറി.

എൻഎസ്ഇയിൽ, ഐപിഒ വിലയേക്കാൾ 89.85% ഉയർന്ന് 1,310 രൂപയിൽ ഓഹരി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂലധനം 6,664 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം 54.36 ലക്ഷം ഓഹരികൾ എൻഎസ്ഇയിൽ 670 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവായി മാറി.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ IPO നവംബർ 17 ന് തുറന്ന് നവംബർ 22 ന് അവസാനിച്ചു. IPO യുടെ പ്രൈസ് ബാൻഡ് ഒരു ഷെയറിന് 655-690 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചു.പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗിൽ (ഐ‌പി‌ഒ) ബമ്പർ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച (നവംബർ 25) യോഗ്യരായ വരിക്കാർക്ക് ഗോ ഫാഷൻ ഷെയറുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 

ഐപിഒയുടെ ലോട്ട് സൈസ് ആയ 21 ഷെയറുകൾക്ക് 14,490 രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ഒരു റീട്ടെയിൽ വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകന് 188,370 രൂപ ചെലവഴിച്ച് 13 ലോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 273 ഓഹരികൾക്ക്  വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ലേലത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം ഇഷ്യു 135.38 തവണ വാങ്ങിയിരുന്നു. 80.79 ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെ ഓഫർ വലുപ്പത്തിനെതിരായി 109.38 കോടി ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾക്കായി ഐപിഒ ബിഡ്ഡുകൾ ആകർഷിച്ചു. റീട്ടെയിൽ ഭാഗം 49.27 തവണ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും സ്ഥാപനേതര നിക്ഷേപകർ തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ഭാഗത്തിന്റെ 262.08 മടങ്ങ് തുകയ്ക്ക് ബിഡ് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്കുള്ള വിഹിതം 100.73 മടങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു.

2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ വരുമാനത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടെയുള്ള ഉറച്ച ബ്രാൻഡ് മൂല്യമാണ് ഗോ കളേഴ്സിനുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനിക്ക് ശക്തമായ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.കമ്പനിക്ക് ശക്തമായ ഒരു മാനേജ്‌മെന്റ് ടീമുണ്ട്, സമ്മിശ്ര സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളതിനാൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച അഗ്രസീവ് നിക്ഷേപകർക്ക് 1000 രൂപ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ട് സ്റ്റോക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാം. ഒരു ദീർഘകാല വീക്ഷണം, ജാഗ്രതയുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യാനും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിൽ പുതിയ വാങ്ങൽ അവസരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് സ്വസ്തിക ഇൻവെസ്റ്റ്‌മാർട്ട് റിസർച്ച് ഹെഡ് സന്തോഷ് മീണ പറഞ്ഞു.

സോഴ്സ് : ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 

Comments

    Leave a Comment