20 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സർക്കാർ ദൗത്യത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം

Kerala to create 2o lakh jobs in five years through a govt mission

അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളം 20 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സർക്കാർ ദൗത്യത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഒരു

സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രപ്രധാന പേപ്പറിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മഹത്തായ ദൗത്യത്തിലൂടെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളം 20 ലക്ഷം ഗുണമേന്മയുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പേപ്പർ രൂപീകരിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ കെ എം എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.

സർക്കാരിന്റെ കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി മിഷൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകുകയും മാറുന്ന കാലവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ആഴ്ച ആദ്യം മാധ്യമങ്ങളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു. വിദേശത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഇവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവരും തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവരും സ്കൂൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്നവരും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിക്ക് ഏകദേശം 6,000 കോടി രൂപ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ  ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി മിഷന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലുടമകളും തൊഴിലന്വേഷകരും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിശീലകരും അടങ്ങുന്ന വിശാലമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (DWMS) സ്ഥാപിക്കും. മോൺസ്റ്റർ ഡോട്ട് കോമും ഫ്രീലാൻസെർ ഡോട്ട് കോമും ഇതിനകം തന്നെ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനായി അത്തരം ആഗോള ഏജൻസികളുടെ സഹായവും സഹകരണവും കേരളം തേടുമെന്നും എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. DWMS സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ബദലല്ലെന്നും സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്തവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവസരങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണമാണ് ഉദ്ദേശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Comments

Leave a Comment

lionel-messi-signs-two-year-contract-with-psg.php